VAD ÄR

GRAFISK PRODUKTION?


Då jag ofta får frågan vad grafisk produktion är, vad jag arbetar med, vad det innebär... Här kommer förklaringen i en 5 minuters hiss-pitch.


Grafisk produktion är det steg som kommer efter att man har kommit på att "man borde göra en broschyr/folder/trycksak". Rent produktionsmässigt hade jag helst varit med innan, för att kunna stödja processen redan när det kommer till budskapsformuleringen. Så man kan alltså säga att allt från idé, text och bildproduktion, formgivning, upphandling och publicering i tryck eller elektroniskt, är det som är grafisk produktion. Min specialitet är att vara insatt i hela produktionsprocessen, samt ha förmåga att hoppa in med stöd om och när så behövs där det behövs.

Textformulering


Vem skriver texten? 

Vem kontrollerar fakta i texten?

Vilket språk och tilltal ska användas i texten?


Upphandling


När ska materialet vara framme hos mottagaren?

Skall det tryckas eller göras för PDF bruk?

Val av papper!

Ska det ark-offsettryckas eller digitaltryckas?

Distributionssätt?

Distributionskostnad?

Budskapsformulering


I detta skede är det viktigt att tänka igenom

Vem vill jag nå?

Varför?

Vad vill jag säga?

Hur?

När ska vi prata?

Vad ska vi prata om?

När behöver materialet vara klart och levererat?

Leveransvillkor, som klimatanpassat, närproducerat?

Kontaktrapport?

Formgivning


Finns det en grafisk manual att följa?

Vilka färger får man använda?

Är typsnitt friköpta?

Hur många sidor skall produkten ha?


Bildval


Finns ett bildmanér?

Ska bilder fotograferas eller köpas från bildbank?

Vem är fotograf?

Är bilderna friköpta eller används de på avtal?

Leverans och lager


Vem ska ha det slutgiltiga produkten?

Hur levereras elektroniskt original?

Fakturering efter godkänd leverans.