anna(at)mrsblack.se

070 173 08 60

KOMPETENSER

Efter mer än 18 år i den grafiska branschen besitter jag djupa kunskaper inom flera olika områden inom grafisk produktion.

 

mrs Black kan därför driva projekt inom kommunikation, formgivning, produktion och projektledning. Exempel på uppdrag är: Verksamhetsberättelse, Årsredovisning, Foldrar och Broschyrer, visitkort, visuell identitet, ppt-presentationer,rollups, e-böcker, websidor mm. Uppdrag som kommunikatör, webredaktör, produktionsledare, projektledare och faktor.

GRAFISK PRODUKTION

FORMELLA KUNSKAPER

IDÉ & TEXT

Jag har en fil. kand i Medie och Kommunikationsvetenskap från JMK vid Stockholms universitet. Jag har tränat mina skrivfärdigheter vid kursen för interaktiva medier vid Södertörns-högskola. Jag har också gått lillla journalistkursen hos Poppius.

FÄRG, FORM & LAYOUT

Jag har även en diplomexamen från Grafiska Institutet vid Stockholms universitet.

 Jag har tränat mitt visuella öga vid Berghs school of Communication och kursen Visuella identiteter.

 

 

PRODUKTION & PROJEKTLEDNING

Vid Berghs har jag också repeterat mina kunskaper som produktionsledare och eventansvarig.